Daily Inspiration #1

??? ???????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ????????????? ????? ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ????? ??????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???? ??????? * ?????? ??
Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: “Berangkatlah pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal keni’matan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.
????? ??????? ????? ??? ???? ???? ???? : ???? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ????????? ??? ????? ???????? ??????? ???????? ????? * ???? ???????
Seandainya dunia sebanding dengan satu sayap sayap lalat di sisi Allah, niscaya Dia tidak akan memberikan seteguk air pun bagi seorang kafir.
 ?????????? ??????? ????? ???????????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ???? ???????? ? ?????????? ????? ????????? ??????? * ???? ??? ????
Ya Alloh semoga engkau mengampuni pada kami, dan menyayangi pada kami, dan meridloi kami, dan menerima dari kami, dan memasukan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka, dan semoga engkau memperbaiki pada kami keadaan kami kesemianya keadaan.